Zdravotní posudek na zotavovací akci – tábor, …

Je důležité, že sice je prodloužena platnost na 2 roky, ale týká se potvrzeních vydaných po 1.11.2017 (tedy neplatí z loňských táborů)
(citace: „…..Pokud má některé dítě posudek z doby před účinností novely, tedy před 1. listopadem 2017, u kterého není uvedena doba platnosti, doporučujeme i v takovém případě získat posudek nový, jelikož vycházíme z předpokladu, že lékař, který první posudek vydal, mohl potvrdit zdravotní způsobilost dítěte pouze na jeden rok….“)

Závod O lipový list

Akce pro světlušky a skautky,  sobota 21.4. 2018

Sraz: v 10.00 u hřiště v Žalově (v ulici U Hřiště, ne u žalovské školy!)
Konec: přibližně v 16.00 tamtéž

Na sebe: kompletní skautský kroj, sportovní obuv, oblečení dle počasí
S sebou v batohu: vybavení na schůzku, pláštěnku, jídlo a pití na celý den

Závod probíhá po dvojicích.

Pořádá roverský kmen