První schůzky v roce 2017/2018

První schůzka se uskuteční 5.9. 2017 od 16,30 do 18,00 hodin v kroji. S sebou vybavení na schůzku. Schůzka bude zároveň i náborovou akcí.

Další společná schůzka pro celý oddíl se uskuteční 12.9. od 16,30 do 18,00 hodin v kroji. S sebou vybavení na schůzku. Schůzka bude zároveň i náborovou akcí.

První schůzky budou od 13.9. – schůzka skautek a světlušek.