Plán akcí

Plán akcí pro rok 2018/2019

Pravidelné schůzky
Skautky v pondělí od 16,45 do 18,45 hod
Benjamínci v úterý od 16,45 do 18,00 hod
Světlušky ve středu od 16,30 do 18,00 hod

Září

4.9. úterý 1. oddílovka, nábor nováčků od 16,30 do 18,00 hod

12.9. středa 2. oddílovka, nábor nováčků od 16,30 do 18,00 hod

v týdnu od 17.9. 1. samostatné schůzky skautek, benjamínků, světlušek

22.9. – 23.9. SO-NE    spaní v Osadě (oddílová akce)

Říjen

6.10. SO středisková akce

12.-14.10. oddílová víkendová výprava

26.10. – 30.10. PA-UT výprava pro skautky – středisková akce (podzimní prázdniny)

Listopad

10.11. podzimní středisková brigáda

24.11. oddílová akce

Prosinec

8.12. Mistr Uzel  (středisková akce pro světlušky a skautky)

16.12. zdobení stromečku pro zvířátka + vánoční besídka

  • Docházka na jednotlivé akce je bodována.

Za účast na každé schůzce a jednodenní akci získá členka 1 bod. Víkendová akce je ohodnocena 2 body.

Pro pokračování v oddílové činnosti pro příští skautský rok 2019/2020, je třeba během roku 2018/2019 získat určitý počet bodů.

Skautky

  • minimálně 20 bodů za účast na schůzkách
  • minimálně 18 bodů za akce (jednodenní a víkendové)

Světlušky

  • minimálně 20 bodů za účast na schůzkách
  • minimálně 14 bodů za akce (jednodenní a víkendové)

Benjamínci

  • minimálně 20 bodů za účast na schůzkách
  • minimálně 6 bodů za akce (jednodenní a víkendové)

Dále lze za docházku získat speciální oddílovou odborku (nášivku na kroj) – BOTIČKU Podmínky pro skautský rok 2018/2019 jsou uveřejněny na www.skautkyroztoky.cz

Vedení oddílu upozorňuje, že se jedná pouze o předběžný plán akcí a proto může dojít ke změnám termínů a i například doplnění akcí.

V době školních prázdnin (ZŠ Roztoky) se ruší schůzky.

Bližší informace o akcích vždy zveřejňujeme v předstihu na www stránkách oddílu.

Předběžný plán akcí 2019 – přesné termíny budou doplněny

Leden

1.1. vyvěšování státní vlajky v Osadě v 11:11 hod

v týdnu od 7.1. 1. schůzky v novém roce

19.1. příprava plesu

19.1. 9. skautský ples (středisková akce)

19.-20.1. plesová školka (přespání benjamínků v plesové školce)

20.1. úklid po plese

Únor/ březen oddílová výprava

oddílová jednodenní akce

Březen

23.3. jarní středisková brigáda (akce není určena pro Jitřenky)

Duben

12.- 14.4. oddílová výprava

27.4. střediskový závod O lipový list (akce není určena pro Jitřenky)

Květen

…….. středa Květinový den (akce pro světlušky, skautky)

24.-26.5. střediskové Jamboree (akce není určena pro Jitřenky)

Červen

………… Kolostan výprava (akce není určena pro Jitřenky)

…………. spaní v Osadě