Plán akcí

Plán akcí pro rok 2018/2019

Pravidelné schůzky
Skautky v pondělí od 16,45 do 18,45 hod
Benjamínci v úterý od 16,45 do 18,00 hod
Světlušky ve středu od 16,30 do 18,00 hod

Leden

1.1. vyvěšování státní vlajky v Osadě v 11:11 hod

v týdnu od 7.1. 1. schůzky v novém roce

19.1. příprava plesu

19.1. 10. skautský ples (středisková akce)

19. – 20.1. plesová školka (přespání nejen benjamínků v plesové školce)

20.1. úklid po plese

Únor

8. – 10.2. oddílová výprava

Březen

16.3. oddílová jednodenní akce

23.3. nebo 24.3. jarní středisková brigáda (akce není určena pro Jitřenky)

Duben

12. – 14.4. oddílová výprava

27.4. střediskový závod O lipový list (akce není určena pro Jitřenky)

Květen

11.5. oddílová výprava

15.5. středa Květinový den (akce pro světlušky, skautky)

24. – 26.5. střediskové Jamboree (akce není určena pro Jitřenky)

Červen

14. – 16.6. spaní v Osadě

Prázdniny

28.7. – 11.8. tábor skautky a světlušky

3.8. – 11.8. tábor benjamínci

  • Docházka na jednotlivé akce je bodována.

Za účast na každé schůzce a jednodenní akci získá členka 1 bod. Víkendová akce je ohodnocena 2 body.

Pro pokračování v oddílové činnosti pro příští skautský rok 2019/2020, je třeba během roku 2018/2019 získat určitý počet bodů.

Skautky

  • minimálně 20 bodů za účast na schůzkách
  • minimálně 18 bodů za akce (jednodenní a víkendové)

Světlušky

  • minimálně 20 bodů za účast na schůzkách
  • minimálně 14 bodů za akce (jednodenní a víkendové)

Benjamínci

  • minimálně 20 bodů za účast na schůzkách
  • minimálně 6 bodů za akce (jednodenní a víkendové)

Dále lze za docházku získat speciální oddílovou odborku (nášivku na kroj) – BOTIČKU Podmínky pro skautský rok 2018/2019 jsou uveřejněny na www.skautkyroztoky.cz

Vedení oddílu upozorňuje, že se jedná pouze o předběžný plán akcí a proto může dojít ke změnám termínů a i například doplnění akcí.

V době školních prázdnin (ZŠ Roztoky) se ruší schůzky.

Bližší informace o akcích vždy zveřejňujeme v předstihu na www stránkách oddílu.

Předběžný plán akcí 2019 – přesné termíny budou doplněny

Leden

1.1. vyvěšování státní vlajky v Osadě v 11:11 hod

v týdnu od 7.1. 1. schůzky v novém roce

19.1. příprava plesu

19.1. 9. skautský ples (středisková akce)

19.-20.1. plesová školka (přespání benjamínků v plesové školce)

20.1. úklid po plese

Únor/ březen oddílová výprava

oddílová jednodenní akce

Březen

23.3. jarní středisková brigáda (akce není určena pro Jitřenky)

Duben

12.- 14.4. oddílová výprava

27.4. střediskový závod O lipový list (akce není určena pro Jitřenky)

Květen

…….. středa Květinový den (akce pro světlušky, skautky)

24.-26.5. střediskové Jamboree (akce není určena pro Jitřenky)

Červen

………… Kolostan výprava (akce není určena pro Jitřenky)

…………. spaní v Osadě