Benjamínci

„Benjamínci! Hej hola! Chytněme se dokola. Kdo se nechce bát? Jitřenky. Kdo se umí smát? Jitřenky. Jsme veselé panenky, z Roztok my jsme Jitřenky. Hej hola, hej hola, držíme se dokola.“
vedení: Petřík, Kvítko, Gryzli 

Jsme nejmladší členky oddílu. Je nám od 5 -7 let. Scházíme se každý pátek. Na schůzky chodíme v našem jitřenkovském tričku. Tričko je součástí našeho kroje, který se úplně liší od kroje světlušek a skautek. Naše družinka letos začala 9 rok svého fungování. Během schůzek hrajemy hry, něco si vyrobíme a pak se dozvídáme vždy něco nového. Za splnění úkolu, který si vždy uložíme do našeho zápisníku, si pak můžeme nalepit jedno zvířátko do Pěšinky. Naším symbolem je Tetačan – Jitřenkovská hvězda, na které jsou zavěšena jména všech Jitřenek, které chodí do družinky.

Tábor Horní Vilémovice 2022