Benjamínci


„Benjamínci hej hola, chytněme se dokola … Kdo se nechce bát? … Jitřenky …Kdo se umí smát? … Jitřenky … Jsme veselé panenky, z Roztok my jsme Jitřenky, hej hola, hej hola, držíme se dokola.“

vedení: Petřík, Kvítko, Gryzli

Jsme nejmladší členky oddílu. Je nám od 5 -7 let. Scházíme se každý pátek. Na schůzky chodíme v našem jitřenkovském tričku. Tričko je součástí našeho kroje, který se úplně liší od kroje světlušek a skautek. Naše družinka letos začala 10 rok svého fungování. Během schůzek hrajemy hry, něco si vyrobíme a pak se dozvídáme vždy něco nového. Za splnění úkolu, který si vždy uložíme do našeho zápisníku, si pak můžeme nalepit jedno zvířátko do Pěšinky. Naším symbolem je Tetačan – Jitřenkovská hvězda, na které jsou zavěšena jména všech Jitřenek, které chodí do družinky.