Středisko

Junák – český skaut, středisko Lípa Roztoky, z. s.                                         
Máchova ulice ev. č. 95, 252 63 Roztoky
IČO: 47005670, neplátce DPH

evidenční číslo střediska: 116.81
bankovní účet: 162832379/0800

Středisko tvoří

  • 102. Smečka vlčat (chlapci 1. stupeň ZŠ)
  • 102. Oddíl skautů (chlapci 2. stupeň ZŠ)
  • 73. Oddíl skautek (dívky od předškoláků až 9. třída ZŠ)
  • 3. Oddíl skautek – katolický oddíl (dívky 1. a 2. stupeň ZŠ)
  • Roverský kmen (chlapci a dívky od 15 let)
  • Kmen dospělých

Každý oddíl má vlastní činnost, ale během roku oddíly setkávají na  společných akcí – Závod O lipový list, brigády, Střediskové Jamborre, …


Skautská registace

Registrace se platí ve dvou částech:
1. část registrace do 15.října 500,-Kč/člen
2. část registrace do 15.ledna 500,-Kč/člen
Do těchto termínů musíte nahlásit pověřeným činovníkům, že chcete být registrováni a provést platbu.
Platbu je možno provést :
1. Na účet střediska 162832379/0800; VS – rodné číslo dítěte, do poznámky jeho jméno, popř. oddíl do kterého chodí. Jinak odeslané platby nemohou být identifikovány!
2. Nebo v hotovosti do rukou pověřeného činovníka.
Pro každý oddíl platí, že v první části registrace (říjen) na každých 10 zaplacených registrací v tomto oddíle jsou možné další dvě registrace zdarma. (Rozhodnutí o postupu při určení výjimek plateb je v pravomoci vůdce oddílu.) Druhou část (v lednu) platí všichni bez výjimky.
Pověření činovníci :
Skauti – Lukáš Hejduk – Azor
Vlčata – Radek Čadský – Bažant
Roverský kmen – Tomáš Treichel – Dřeppe
1. oddíl skautek – Tereza Hůlková – Uzlík

3. katolický oddíl – Marie Jelínková

Kmen dospělých – Vlaďka Hůlková – Amálka
Projednáno a schváleno střediskovou radou 17.června 2010.
Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem schválení, platí do odvolání či do změny.

Středisková trička

Tričko si je možno zakoupit  za 200 Kč u vedení oddílu na oddílových akcích v Osadě.

JUN slevová karta

při nákupu ve skautském obchodě JUN (Praha, Haškova 7) je možno uplatnit slevu na nákup 5%.