Světlušky

Vedení: Krteček , Uzlík, Ela

Jsme děvčata od 2. – 4. třídy ZŠ. Scházíme se jednou týdně,  jeny v úterý a druhé ve středu. Naším symbolickým rámcem je Kouzelná lucerna a dívenka Lucinka, se kterou zažíváme správná dobrodružství. Lucinka a její sestřičky světlušky nás doprovází svými příběhy celý rok.

Během roku jezdíme na víkendové výpravy, ale i na jednodenní akce. Vyvrcholením celého roku je čtrnáctidenní skautský tábor, kde zužitkujeme nabité zkušenosti z celého roku. Každá do světlušek přicházíme jako nováček a to i přesto, že v oddíle jsme prošly družinkou benjamínků. Až když zvládneme vše, co by měla správná světluška znát a jak by se měla chovat, přistoupíme ke slibu. Po té můžeme hrdě nosit na kroji slibový znak světlušek a na totemu světlušek máme stuhu se jménem v barvě, do které šestky chodíme. Stuha na totemu visí po dobu, co jsme členkami oddílu. „Nejstarší“ stuha byla zavěšena v roce 1995.

 

Tábor Drnovka 2020