Skautky


„Kamejky z Roztok nám říkají, nic nedále potají. Na vše se vrhnem s přehledem a nejvíc smát se dovedem.“

„Sedmikrásky z Roztok hola, příroda nás k sobě volá!“

„Pampelišky v zeleném do daleka svítí, radost všem rozdává to Roztocké kvítí.“

vedení:  Sejkora
vedení družin: Kamejky - Jehlička a Nelča

Pampelišky - Ještěrka a Maky 

Sedmikrásky - Lego a Myška

Jsme děvčata 2. stupně ZŠ. Tvoříme 3 družiny skautek, které vedou rádkyně a podrádkyně, což jsou holky stějně staré jako my, pod vedením  Sejkory. Ve škole by jste nás na první pohled nepoznaly, jsme běžná potrhlá děvčata s mobilem v ruce, ale přesto se řídíme skautským zákonem, heslem a slibem. A proto  být správnou skautkou není lehké. Do skautek přicházíme jako nováčci a pak teprve může přistoupit ke slibu skautek a pak hrdě nosit skautskou lili na kroji.

Kamejky

Asi si říkáte, že tuto květinu neznáte. Název této družiny vznikl již v roce 1990. Družina fungovala do roku 1994 a pak jsme v roce 2014 název družiny obnovily. Květina je to neznámá, ale patří do vytrvalých bylin. V České republice patřík k ohroženým druhům. Ve volné přírodě by se měla vyskytovat v Polabí a na střední a jižní Moravě.březnu 

Sedmikrásky

Název družiny se datuje od vzniku oddílu po 15. březnu 1990. Historicky první družina skautek po obnově skautingu, ze které od září roku 1990 vznikly další dvě družiny skautek (Kamejky a Sasanky). Je jedlá, sušená se míchá do čajových směsí, čerstvou lze použít na výrobu falešného medu, listy do vařených pokrmů i jarních salátů a květy na ozdobu dezertů. V intenzivně obdělávané zemědělské krajině je také celosezónním zdrojem pylu a nektaru pro včely.

Pampelišky

Historický vznik družiny se datuje k září roku 1991. Oddíl se rozrůstá a do oddílu přechízejí z roje světlušek nejstařší světlušky, které vytvořili základ družiny. I když je pampeliška považována za plevel, je hojně využívaní v lékařství. Využívají se listy, žluté květy a listy.