Středisko


Junák – český skaut, středisko Lípa Roztoky, z. s.                                         
Máchova ulice ev. č. 95, 252 63 Roztoky
IČO: 47005670, neplátce DPH

evidenční číslo střediska: 116.81

ID datová schránka: 4kyu7zm

POZOR máme nově číslo bakovního účtu: 25263333/2010 (Fio banka)

 

Středisko tvoří

  • 102. Smečka vlčat (chlapci 1. stupeň ZŠ)
  • 102. Oddíl skautů (chlapci 2. stupeň ZŠ)
  • 73. Oddíl skautek (dívky od předškoláků až 9. třída ZŠ)
  • 3. Oddíl skautek – katolický oddíl (dívky 1. a 2. stupeň ZŠ)
  • Roverský kmen (chlapci a dívky od 15 let)
  • Kmen dospělých

Každý oddíl má vlastní činnost, ale během roku oddíly setkávají na  společných akcí – Závod O lipový list, brigády, Střediskové Jamborre, …


Skautská registace

Registrace se platí ve dvou částech:
1. část registrace do 14.října 500,-Kč/člen
2. část registrace do 15.ledna 500,-Kč/člen
Do těchto termínů musíte nahlásit pověřeným činovníkům, že chcete být registrováni a provést platbu.
Platbu je možno provést :
1. Na účet střediska  25263333/2010; VS – rodné číslo dítěte, do poznámky jeho jméno, popř. oddíl do kterého chodí. Jinak odeslané platby nemohou být identifikovány!
2. Nebo v hotovosti do rukou pověřeného činovníka.
Pro každý oddíl platí, že v první části registrace (říjen) na každých 10 zaplacených registrací v tomto oddíle jsou možné další dvě registrace zdarma. (Rozhodnutí o postupu při určení výjimek plateb je v pravomoci vůdce oddílu.) Druhou část (v lednu) platí všichni bez výjimky.

Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem schválení, platí do odvolání či do změny.


JUN slevová karta

při nákupu ve skautském obchodě JUN (Praha, Haškova 7) je možno uplatnit slevu na nákup 5%.